Monthly Archives: January 2017

Det er svært sjeldent det er vellykket når foreldre er med i barnehagen under fotograferingen. Barnet blir som regel mer tilbaketrukken og vil helst sitte hos mor og far. Hvorfor? Jo, fordi de vet at i barnehagen pleier normalt mor og far å dra – når dere plutselig er der og det skjer noe som…